A napjaink egyik legelterjedtebb vallási irányzata a kereszténység, melynek több mint két milliárd követője van. A kereszténység mai alapműve a biblia, de a különböző irányzatok, nem azonos biblia változatokat használnak. Három fő irányzata a katolikus, a protestáns és az ortodox kereszténység. Ezen belül, még számos ágra szakadt az idők folyamán. A kereszténység a római birodalomban alakult ki. Alapvető tanítása az Ószövetségből, és a Jézus tanításain alapuló Újszövetségből áll. A keresztény egyházon belüli első szétválás a tizenegyedik század közepén történt, amikor az ortodox, azaz pravoszláv kereszténységgel átkozták ki kölcsönösen egymást. Ezt a pápa, a katolikus egyház vezetője, csak 1965.-ben vonta vissza. A keletrómai birodalom alapjain létrejövő vallás, az ortodoxia vezetője a pátriárka. Nem egy személyes egyházfőről van szó, ma négy pátriárka vezeti az ortodox hívőket, területi felosztás alapján. A második szétválás a tizenhatodik században, a reformáció következtében történt, Németországban. Azóta a protestáns, református egyház is több ágra szakadt, mint pl. a kálvinista, anglikán, baptista, evangelikus, ágakra. Sajnos a történelem folyamán az egyházi zászlók alatt számos egymás ellen folytatott háború folyt, ami nem öregbítette hírnevüket. Ezek a háborúk a legtöbbször inkább az anyagi javak megszerzéséért és a hatalmi pozíciókért folytak. Napjainkban is, főleg a keresztény egyházat számos botrány rázza meg, amely azért nagyon sok hívőben kételyt kelt a hit földi képviselőivel szemben.