Életünk része a vallás és a hit
A színes vallási világ

A vallás és a hitrendszer, minden ember életében jelen van, még akkor is, ha az illető nem tartja magát vallásosnak. Az életünk keretrendszerét és gyökereit határozza meg a hitrendszer, aminek egyik alapja a vallás, hiszen az a világ, amibe belenövünk, hogy mit tartunk jónak, mit rossznak hogyan értékeljük a körülöttünk lévő dolgokat, nagymértékben attól függ, hogy milyen felekezeti környezetben nőttünk fel.

Erre a legjobb példa, hogy ha össze tudjuk hasonlítani, hogy hogyan látja a világot egy (a teljesség igénye nélkül) muzulmán, egy zsidó egy keresztény vagy egy buddhista világban felnövekedett ember. Ugyanazt a helyzetet igen eltérően értékelik. Ezt látjuk a napi politikában és a mindennapos történésekben is, amelyek a világ különböző részein zajlanak. A nem vallásos családokban is megjelenik az a szabályrendszer, amit az adott területen lévő vallás(ok) képviselnek. Számos mai ellentét a népek között, vallási eredetű gyökereket hordoz.

Annak ellenére, hogy minden vallás lényegében a békéről, toleranciáról és a szeretetről szól. Ezek az elvek a gyakorlatból sokszor háttérbe szorulnak, illetve az emberek, vagy népek és főleg a vezetőik néha „túlforrósodnak” és elfeledkeznek az elveikről, vagy éppenséggel azok alapján ideologizálják meg tetteiket. Természetesen ennek nincsenek tudatában, hiszen, akkor nem feledkezhetnének meg róla ilyen könnyen. Mindenesetre a tudatosság vallási téren is sokat segítene, hiszen a tudatos embert nehezebb „túlfűteni” és nehezebb bizonyos körök érdekeinek megfeleltetni.